Có gì bên trong chiếc laptop được định giá 1,345 triệu USD tương đương 31 tỷ VNĐ?

Chiếc laptop trị giá 1,345 USD tương đương 31 tỷ VNĐ

Sỡ dĩ chiếc laptop này lại có giá cao không tưởng đến vậy do bên trong nó có chứa một số phần mềm độc hại (malware) thuộc dạng nguy hiểm nhất thế giới. Chiếc Samsung NC10 này cài 6 loại malware đã gây ra tổng thiệt hại khoảng 95 tỷ USD trên toàn cầu (Engadget đưa tin ngày 28/5) và hiện nay đã được ngắt mạng, không cho phép kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác bởi sự nguy hiểm mà loại virus bên trong chiếc laptop này đem tới.

Được biết còn có các tác phẩm đang được đấu thầu và định giá khác chứa 4 malware khét tiếng gồm ILOVEYOU, MyDoom, SoBig và DarkTequila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *