Khảo sát 88% người dân hài lòng với sự phục vụ dân của các cơ quan nhà nước Chính Phủ ???

Theo Bộ Nội Vụ Chính Phủ Năm 2018, có 88,29% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Có địa phương tỉ lệ này lên đến 97,88%.


Theo báo cáo Sipas 2018, tỉ lệ hài lòng của người dân, tổ chức với chất lượng cung ứng dịch vụ công tại 63 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 69,98-97,88%. Một nửa số tỉnh, thành được khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là trên 80%.

Sipas một chỉ số hài lòng về dịch vụ hành chính công vừa được Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại Hà Nội hôm nay 24-5. Bước vào quý 2 của năm 2019 thì chỉ số này mới được công bố theo kết quả bầu chọn năm 2018 ???. Có thể xem đây là một chỉ số mang đến bức tranh toàn diện chí tiết về chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của nước nhà. Chì số này còn phản ánh chất lượng sự phục vụ hành chính nhà nước đối với người dân tổ chức 63 tỉnh thành trên cả nước.

Báo cáo Sipas 2018 đánh giá trên các góc độ tiếp cận dịch, việc công khai và tuân thủ các quy định thủ tục hành chính, việc giao tiếp và xử lý công việc của đội ngũ công chức, kết quả cung ứng dịch vụ cho đến tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Nhưng thật sự về phương thức khảo sát ? khảo sát như thế nào ? hay nói tóm lại là kết quả đó từ đâu có ? Đó là một thông tin quan trọng mà cơ quan khảo sát Chính Phủ chưa nêu rõ.

Với hầu hết người dân thật sự chưa biết Sipas là gì ? Đa số thông tin và kết quả khảo sát chỉ được người dân nhận nhưng hầu như họ chưa biết là mình đã từng được bầu chọn. Trong khi chỉ số này có kết quả là do chính họ bầu chọn.

Theo báo cáo Sipas 2018, tỉ lệ hài lòng của người dân, tổ chức với chất lượng cung ứng dịch vụ công tại 63 tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 69,98-97,88%. Một nửa số tỉnh, thành được khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là trên 80%.

Bộ Nội vụ Chính Phủ cho biết, so với năm 2017, chỉ số hài lòng của người dân trong năm 2018 về sự phục vụ hành chính của các cơ quan nhà nước đã tăng 2%, nhờ các chỉ số thành phần như tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ công chức, kết quả trả dịch vụ đều cải thiện.

Sipas 2018 cũng ghi nhận những phản ứng khá tích cực của người dân. Như nói ở trên liệu những phản ánh này có được công bố rộng rãi cho người dân tham gia ?

Số liệu khảo sát ghi nhận 100% người dân, tổ chức giao dịch dịch vụ hành chính tại bộ phận một cửa. Trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ có 78,2% người dân phải đi lại 1-2 lần, 93,8% thủ tục được giải quyết đúng hẹn, và trước hẹn, 97,55% người dân không bị làm phiền, sách nhiễu, và 98,58% không bị gợi ý nộp thêm tiền ngoài phí, lệ phí.

Tuy nhiên, Sipas 2018 cũng cho thấy một số tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan công quyền. Đó là, tỉ lệ người dân không hài lòng với sự phục vụ công chức tăng 1,96% so với năm trước.

Có 21 tỉnh, thành phố có chỉ số Sipas giảm 1-2% so với cùng kỳ năm trước, tỉ lệ công chức gợi ý người dân nộp thêm tiền khi làm thủ tục hành chính cũng tăng 4,3%. Những gợi ý này có bị xử lý ?.

Đáng lưu ý, gần 20% người dân, tổ chức được hỏi trên cả nước cho biết phải đi lại nhiều lần. Do cán bộ đi du lịch ??? hay do bận họp ???. Báo cáo về chỉ số này chưa nói rõ. 5,12% được hỏi cho biết bị trễ hẹn, lĩnh vực đất đai bị trễ hẹn cao nhất lên tới 12,3%.

Tỉ lệ trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Hà Nội, TP.HCM lên tới 17,5% đây là một chỉ số cao nhất cả nước trong số 63 tỉnh thành phố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *