Tại cửa khẩu, hai vợ chồng chuẩn bị ra nước ngoài, nhưng bị giữ lại vì giấy tờ của họ chưa đúng thủ tục. Anh lính ở trạm biên phòng hỏi người chồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *